Přeskočit na obsah

Centrum výživového poradenství

Centrum výživového poradenství

Na základě mnohaletých zkušeností pomáháme klientům s úpravou stravovacích návyků, hledáme rezervy, které má každý z nás, protože v době internetu a masivnímu přístupu informací má v podstatě každý přehled a základní znalosti o zdravém životním stylu. Spolupracujeme s klienty dlouhodobě, učíme je kombinací jednotlivých složek stravy, snažíme se o to, aby každý samostatně tvořil svůj životní styl. Tvorba jídelníčku je tedy až na posledním místě, v případě vyčerpání všech jednodušších možností, a je předmětem několika sezení a konzultací. V našem případě je výhodou, že jsme schopní po konzultacích najít vhodný tréninkový program, který v případě potřeby změníme a přizpůsobíme potřebám klienta, změnám jeho struktury tělesné tkáně a proporcím postavy.

K analýze těla nám slouží přístroj IN BODY 270, který detailně naskenuje vaši postavu.

Zjistíte:

 • Složení těla (celková voda, voda vnitrobuněčné, voda mimobuněčná, bílkoviny, minerální látky, hmotnost tuku, hmotnost)
 • Analýza sval-tuk (hmotnost, hmotnost kosterních svalů, hmotnost tuku)
 • Segmentální analýza svaloviny (levá ruka, pravá ruka, trup, levá noha, pravá noha)
 • Zkoumané parametry (bazální metabolismus, bazální metabolický věk, WHR index, viscerální tuk vcm2 (VFA)
 • Kontrola hmotnosti (doporučená hmotnost, kontrola tuků, kontrola svalů)
 • Analýza obezity – BMI
 • Procento tuku
 • Segmentální analýza tuku (levá ruka, pravá ruka, trup, levá noha, pravá noha)
 • Fitness skóre
 • ABSI index
 • Impedance každého segmentu a frekvence zvlášť
 • Historie měření, grafové vyhodnocení historie