Přeskočit na obsah

8. pilířů PILATES

  • od

Moderní PILATES je postaveno na 8 principech, bez jejichž aplikace by bylo cvičení neefektivní. Všechny tyto principy jsou stejně důležité, žádný není jinému nadřazený, ba naopak se vzájemně doplňují a jejich dodržování zajišťuje zapojení všech vrstev svalů ve správném pořadí. A my si je všechny postupně představíme.

1️⃣. pilíř PILATES reprezentuje SOUSTŘEDĚNOST.
Zaměřte svou mysl na vědomé a přesné provedení každého jednoho cviku – díky plné koncentraci zapojíte centrální nervový systém (CNS), který řídí svalovou koordinaci. Za pomoci síly vycházející ze středu těla jste pak schopni odstranit a napravit špatné pohybové stereotypy a návyky a provést cvik tak, aby byl co nejefektivnější vůči páteři a kloubům a aktivoval hluboký stabilizační systém.

2️⃣. pilíř PILATES reprezentuje PŘESNOST.
Řízeným a soustředěným pohybem donutíte své svaly pracovat komplexně a efektivně, a to především pak svaly hluboké, stabilizační a core, které jsou, v případě že na nich nepracujete, oslabené. Pokud cviky neprovádíte přesně, plynule, uvolněně a nemáte nad nimi maximální kontrolu, přebírají většinu pohybových úkonů silné, velké a často přetěžované povrchové svaly.

3️⃣. pilíř PILATES reprezentuje DÝCHÁNÍ.
Všichni dobře víme, že správné dýchání je nedílnou součástí každého cvičení, ale v případě PILATES je dech jedním ze základních principů. Hlavním důvodem je, že je s ním spojená funkčnost bránice, prostřednictvím které je aktivován hluboký stabilizační systém páteře.

4️⃣. pilíř PILATES reprezentuje KONTROLU.
PILATES vyžaduje nejen koncentraci, ale také absolutní kontrolu nad prováděnými pohyby, která je pro efektivitu cvičení naprosto klíčová. Vykonávejte pohyby přesně, plynule, uvolněně a vždy v přirozeném rozsahu těla – právě kontrola nám ukazuje meze, přes které byste neměli násilně v pohybu pokračovat.

5️⃣. pilíř PILATES reprezentuje POWER HOUSE neboli STŘED TĚLA.
Josef Hubertus Pilates nazýval střed těla tvořený břišními, zádovými a pánevními svaly jako “power house”. Každý pohyb a cvik aktivuje, vychází a je kontrolován právě středem vašeho těla, který zajišťuje oporu pro záda a vnitřní orgány, čímž vytváří správné držení těla.

6️⃣. pilíř PILATES reprezentuje PLYNULOST.
Při plynule prováděném pohybu, který je úzce spjat se správným dýcháním, dochází k vyrovnání stahu a natažení svalu, čímž se pohyb stává kontrolovaným. Tento princip tak umožňuje koordinaci vícero různých pohybů, účinně zapojuje svaly a posiluje stabilitu a flexibilitu těla, minimalizuje riziko zranění a zlepšuje celkovou kondici, a to jak těla, tak i mysli.

7️⃣. pilíř PILATES reprezentuje IZOLACI.
Pro přesné provedení cviků je klíčová schopnost izolovat a aktivovat jednotlivé svalové skupiny, a to bez zapojení okolních svalů. To vám umožňuje zaměřit se na symetrii a sílu těla a získat absolutní kontrolu nad každým vykonávaným pohybem. 

8️⃣. pilíř PILATES reprezentuje RUTINU.
Rutina je základním předpokladem k tomu, aby se cvičení stalo součástí vašeho životního stylu. To následně umožní zvyšovat náročnost jednotlivých cviků a tělo se tak bude stávat zdravějším a silnějším.