Pionýrů 839, areál bývalého Selika, vchod B - Frýdek Místek

CENTRUM VÝŽIVOVÉHO PORADENSTVÍ

Náš odborník vám na základě osobní konzultace, vstupního dotazníku a vyšetření  provede analýzu vašich stravovacích návyků, složení tělesné tkáně a fyzických i psychických aktivit.